Authors

  Dr. A. K. Pathak
  Dr. Anil Kumar Singh
  Dr. Anil Tewari
  Dr. Ashutosh Kumar Shukla
  Dr. Mahendra Mishra
  Dr. Prashanta Kumar Khandai
  Dr. Sanjay Mishra
  Dr. U B Singh
  Dr. Umesh Kr Yadav
  Dr.(Mrs) K.L.Pandey
  Dr.(Mrs) S. Chaturvedi
  Dr.(Mrs) S. Sundram
  Dr.A.D.M.David
  Dr.Ajin Ray
  Dr.Amitabh Shad
  Dr.Anil Kumar Shukla & Ramji Pandey
  Dr.Anil Shukla
  Dr.Ankit Samuel Singh
  Dr.Ankita Kushwaha
  Dr.Aruna Srivastava
  Dr.Aruneya Mishra
  Dr.Ashima Ghosh
  Dr.Ashish Kumar Shukla
  Dr.Deepti Mondol
  Dr.Devendra Dubey
  Dr.E J David
  Dr.Ebenezer Samuel
  Dr.J P Upadhyaya
  Dr.Justin Masih
  Dr.Justin Pradeep Sahae
  Dr.Jyotika Roy
  Dr.Kranthikumar Tungala
  Dr.L F Naqvi
  Dr.Lokendra Kumar Tiwari
  Dr.M Karunakar
  Dr.Mahendra Mishra
  Dr.Manik Chandra
  Dr.Nishi Sewak
  Dr.P C Srivastava
  Dr.Preeti Tripathi
  Dr.Priyanka V Lall
  Dr.R S Pandey
  Dr.Rajesh Kesari
  Dr.Rashid Zya
  Dr.Ravi Shankar Pandey
  Dr.Ravindra Kr Pathak
  Dr.S.P.Rai
  Dr.Sandeep Kumar Agarwal
  Dr.Sanjay Kumar Shukla
  Dr.Sanjay Masih
  Dr.Sanjay Mishra
  Dr.Sanjay Shukla
  Dr.Shiv Pratap Rai
  Dr.Shiva Bhanu Singh
  Dr.Shivangi Rao
  Dr.Sofia Pilli
  Dr.Suraj Gunwant
  Dr.Thomas Abraham
  Dr.Umesh Kr Yadav & P K Priya
  Dr.Vidyapati
  Dr.Vineeta John
  Dr.Vishnupriya Sharma
  Dr.Vivek Kumar Nigam
  Er.Abhijeet Williams Singh
  Er.Anamika Frederick
  Er.Anisha Gill
  Er.Pankaj Srivastava
  Er.Sonu Pandey
  Mr. Abhinav Lal
  Mr. Ashish Samuel Huri
  Mr.Abhinav Lal
  Mr.Abhishek Srivastava
  Mr.Archit Verma
  Mr.Devendra Dubey
  Mr.John Kumar
  Mr.Narendra Pratap & Ms.Juhi Jaiswal
  Mr.Naveen Kumar Gupta
  Mr.Praneet Srivastava
  Mr.Prem Prakash Singh
  Mr.Rahul Vyas
  Mr.Ram Ji Pandey
  Mr.Saikumar chirra
  Mr.Saurabh N Singh
  Mr.Shivam Tripathi
  Mr.Stebin Joseph
  Mr.Sumit Kumar Singh
  Mrs.Jyoti Pradhan Nigam
  Ms.Anita Raisagar
  Ms.Kavita Sharma
  Ms.Rajni Tripathi
  test
Latest Updates
Content Title
Subject
Author
Action
   INDIAN PHILOSOPHY. JAIN PHILOSOPHY
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   THEORY OF ANCKANTVAD & SYADVAD IN JAINISM
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   NATURE & OBJECT OF MORAL JUDGEMENT
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   FREEDOM OF WILL & DETERMINATION ( LECTURE 2 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   CHARVAKA
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   NATURE SCOPE & DEFINITION OF ETHICS ( LECTURE 3 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   BASIC PRINCIPLE OF OSCILLATOR
ELECTRONICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   BASIC PRINCIPLE OF OSCILLATOR
PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   P N JUNCTION ( LECTURE 2 )
ELECTRONICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   P N JUNCTION ( LECTURE 2 )
PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   P N JUNCTION ( LECTURE 1 )
ELECTRONICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   P N JUNCTION ( LECTURE 1 )
PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   SALIENT FEATURE OF INDIAN PHILOSOPHY
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   NATURE, SCOPE & DEFINITION OF ETHICS ( LECTURE 2)
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   INDIAN PHILOSOPHY COMMON CHARACTERISTICS
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   NATURE, SCOPE & DEFINITION OF ETHICS
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   CONCEPT OF GOD. THEORIES OF GOD
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   CAUSES OF FIRST & SECOND OPIUM WAR IN CHINA
MEDIEVAL HISTORY
DR.JYOTIKA ROY
   EMITTER BIAS CIRCUIT
ELECTRONICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   EMITTER BIAS CIRCUIT
PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   CAUSES OF THE FRENCH REVOLUTION OF 1848
MEDIEVAL HISTORY
DR.JYOTIKA ROY
   CAUSES & RESULTS OF AMERICAN CIVIL WAR
MEDIEVAL HISTORY
DR.JYOTIKA ROY
   EGYPTIAN RELIGION
ANCIENT HISTORY
DR.SHIVANGI RAO
   GEOGRAPHICAL FEATURE OF EGYPTIAN CIVILIZATION
ANCIENT HISTORY
DR.SHIVANGI RAO
   PLATO JUSTICE
POLITICAL SCIENCE
DR.ASHIMA GHOSH
   LATTICE DEFECTS
PHYSICS
DR.(MRS) K.L.PANDEY
   QUASI CRYSTAL
PHYSICS
DR.(MRS) K.L.PANDEY
   CONDUCTING POLYMER
PHYSICS
DR.(MRS) K.L.PANDEY
   ORDERED PHASES OF MATTER
PHYSICS
DR.(MRS) K.L.PANDEY
   SOURCES OF KNOWLEDGE ( LECTURE 2 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   ELEMENTARY PARTICLES
PHYSICS
DR. PRASHANTA KUMAR KHANDAI
   TRANSISTOR C E CONFIGURATION CHARACTERISTIC
ELECTRONICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   TRANSISTOR C E CONFIGURATION CHARACTERISTIC
PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   PROBLEM OF INDUCTION
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   PANTHEISM
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   PLATOS PHILOSOPHY
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   ARISTOTLES PHILOSOPHY
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   CAUSES OF FRENCH REVOLUTION OF 1830
MEDIEVAL HISTORY
DR.JYOTIKA ROY
   CATEGORICAL SYLLOGISM ( LECTURE 5 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   CATEGORICAL SYLLOGISM ( LECTURE 4 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   CATEGORICAL SYLLOGISM ( LECTURE 3 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   CATEGORICAL SYLLOGISM ( LECTURE 2 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   PROBLEM OF PERSONAL IDENTITY
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   TRANSISTOR C B CONFIGURATION
ELECTRONICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   TRANSISTOR C B CONFIGURATION
PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   PLATOS IDEA OF GOOD & IDEA OF SOUL
PHILOSOPHY
DR.SHIVA BHANU SINGH
   NATURE OF UNIVERSAL AND ITS KNOWLEDGE ( LECTURE 2 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA
   NATURE OF UNIVERSAL AND ITS KNOWLEDGE ( LECTURE 1 )
PHILOSOPHY
DR.SANJAY KUMAR SHUKLA